Jeśli masz pytanie odnośnie naszej oferty zapraszamy do formularza

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu przesłania  informacji oraz ofert handlowych i marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem (am)   poinformowany (a),  że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych,  możliwości ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania, co wynika z mojego prawa do bycia zapomnianym. Oświadczam, iż przekazuję moje dane dobrowolnie. Zapoznałam/em się z informacjami o administratorze oraz o przetwarzaniu moich danych osobowych. Administratorem moich danych jest firma Axlan, Capital spółka z.o.o,   ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000704026, REGON 368762644.

Akceptuję Politykę Prywatności

Pełny tekst Polityki Prywatności